SơnHà 13:57 ngày 09/5/18 trong  Góc đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Khuyến khích đầu tư nước ngoài thế hệ mới

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ (KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2018 là 8,06 tỉ USD (bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 4,52 tỉ USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 2,32 tỉ...